Matemaattiset taidot

Tässä osassa kuvataan lyhyesti niitä matemaattisia taitoja, jotka ovat keskeisiä esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla, ja joita harjoitellaan ThinkMath Global – verkkopalvelusta löytyvistä harjoitteissa (ks. Harjoituspaketit). Laajemmin tietoa matemaattisten taitojen kehittymisestä löytyy Lukimat-verkkopalvelusta.

Keskeiset matemaattiset taitorypäät

Keskeiset matemaattiset taidot esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla ovat lukumääräisyyden taju, laskemisen taidot, matemaattisten suhteiden hallinta ja aritmeettiset perustaidot (Aunio & Räsänen, 2015).

Laskemisen taidot

Laskemisen taitojen osa-alueita ovat lukujonon luetteleminen, numeromerkkien hallinta ja lukumäärän laskeminen.

Aritmeettiset perustaidot

Aritmeettisia perustaitoja esi- ja alkuopetusiässä ovat yhteen- ja vähennyslasku.

Matemaattiset suhdetaidot

Matemaattisiin suhdetaitoihin kuuluvat matemaattis-loogiset periaatteet, aritmeettiset periaatteet, matemaattiset symbolit sekä paikka-arvo ja kymmenjärjestelmä.

Lukumääräisyyden taju

Matemaattiset taidot ennustavat myöhempää osaamista