Interventio

Interventiolle on olemassa monta määritelmää (Hautamäki, 2009; Higgins & Green, 2008; Jimerson, 2007). Tässä verkkopalvelussa interventiolla tarkoitetaan suunniteltua oppimisympäristön muokkaamista, jonka tavoitteena on käyttäytymisen muutos alussa suunnittelulla tavalla. Interventio voi tapahtua koko koulun tai päiväkodin tasolla (esim. koulun opetussuunnitelma tai päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma) tai yksilötasolla (Tilly & Flugum, viitattu Riley-Tillman & Burns, 2009). Nykytutkimustieto osoittaa, että interventiot onnistuvat parhaiten silloin, kun niiden tukena käytetään lasten osaamista tarkasti kuvaavaa aineistoa ja interventiota toteutetaan tinkimättömästi (Jacob & Parkinson, 2015; Slavin & Lake, 2008).

Lue lisää:

Erityispedagoginen interventio

Intervention keskeiset elementit

Tehokkaat interventiomenetelmät

Interventiotutkimuksen tutkimusasetelmia

Vaikuttavuustekijät

Lähteet
  • Hautamäki, J. (2009). Koulutettavuus ja interventio. In S. Moberg, J. Hautamäki, J. Kivirauma, U. Lahtinen, H. Savolainen, & S. Vehmas (Eds.), Erityispedagogiikan perusteet (s. 124–139). Helsinki: WSOY.
  • Higgins, J. P. T. & Green, S. (Eds.) (2008). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Chechester, UK: Cochrane Collaboration & John Wiley & Sons.
  • Jacob, R. & Parkinson, J. (2015). The potential for school-based interventions that target executive function to improve academic achievement: A review. Review of Educational Research, 1–41.
  • Jimerson, S. R., Burns, M. K. & Van Der Heyden, A. M. (toim.). (2007). Handbook of response to intervention. The science and practice of assessment and intervention. New York: Springer.
  • Riley-Tillman, T. C., & Burns M. K. (2009). Evaluating educational interventions. Single-case design for measuring response to intervention. New York: The Guilford Press.
  • Slavin, R. & Lake C. (2008). Effective programs in elementary mathematics: A best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 78(3), 427–515.