Tietopalvelu

Tietopalvelussa tarjotaan opettajille itseopiskelumateriaalia, jonka avulla he voivat tutustua matemaattisten taitojen harjoitusmateriaalien taustalla oleviin teoreettisiin lähtökohtiin. Tämän lisäksi materiaali toimii tukena myös harjoitteiden toteutuksessa.

Lue lisää:

Matemaattiset taidot

Interventio