Tiimi

Thinkmath GLOBAL -tiimi (MATEMAATTISET TAIDOT)

Pirjo Aunio
Professori (Erityispedagogiikka)
Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto
email: pirjo.aunio[@]helsinki.fi

Riikka Mononen
Apulaisprofessori (Matemaattiset oppimisvaikeudet)
Oslon yliopisto (Institutt for spesialpedagogikk), Norja

Lara Ragpot
Apulaisprofessori (Childhood education)
University of Johannesburg, Etelä-Afrikka

Anita Lopez-Pedersen
Tohtorikoulutettava
Oslon yliopisto (Institutt for spesialpedagogikk), Norja

Kuvitus ja taitto

Tove Schakir
Dogman Media Oy

KUVAT JA VIDEOT

Shane Colvin

käännokset englanniksi

Anna Rawlings