Suomi

ThinkMath Global -verkkopalvelusta löytyy tietoa ja pienryhmäopetukseen soveltuvia harjoitusmateriaaleja lasten matemaattisten perustaitojen kehityksen tukemiseksi. Harjoitteet ja opetusmateriaalit kohdentuvat esiopetusikäisten ja 1. – 2. -luokkalaisten lasten taitojen tukemiseen.  Verkkopalvelun kohteena on etenkin taidoissaan heikkojen lasten oppimisen tukeminen niin, että myöhemmiltä oppimisen vaikeuksilta voidaan välttyä. Harjoitteet ja materiaalit on suunniteltu niin, että niitä voidaan hyödyntää yleisen, tehostetun ja erityisen tuen eri vaiheissa.

Tietopalvelusta löytyy lyhyitä videoita lasten keskeisten matemaattisten taitojen kehityksestä sekä kuvataan millaista on interventiotutkimus, jossa yritetään selvittää erilaisten harjoitusmenetelmien toimivuutta matemaattisten taitojen tukemisessa.

Materiaalit kohdasta löytyvät matemaattisten taitojen harjoituspaketit, joiden käsikirjat materiaaleineen ovat ladattavissa pdf-tiedostoina.

ThinkMath Global -verkkopalvelun suomenkielinen materiaali on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa viisivuotisessa ThinkMath-hankkeessa vuosina 2011-2016 Helsingin yliopistossa. Hankkeen laajempi verkkosivusto löytyy täältä.