Materialer

Intervensjonsprogram for tidlig tallferdigheter inneholder 16 undervisningssøkter med formål å lære relasjonelle ferdigheter, sekvensielle telleferdigheter, objekttelling og tidlig addisjons- og subtraksjonsferdigheter. Å øve på forskjellige tallsekvenser og korrespondanse i mengde (kvantitet) -tallord-tallsymbol er spesielt vektlagt.

Undervisningsøktene er designet for å gjennomføres i små grupper bestående av 2–6 elever. En undervisningsøkt varer i ca. 45 minutter. Hver økt består hovedsakelig av aktiv, lærerledet aktivitet, spillpreget arbeid i par eller små grupper, og skriftlig arbeid individuelt. I tillegg til arbeid i gruppe, er det en ukentlig individuell økt som gjennomføres med hver enkelt elev som er i gruppa.

Intervensjonsprogram for tidlig tallferdigheter (1-20)

Håndbok for smågrupper (PDF, 1.4 MB )

Vedlegg (PDF, 1.4 MB)

Arbeidsark (PDF, 0.5 MB)

Håndbok for individuelle økter (PDF, 0.2 MB )