Norsk

ThinkMath Global er en ressursside som tilbyr evidens-baserte undervisningsopplegg for yngre elever som trenger ekstra støtte i læring av matematikkferdigheter. Det norske materialet er tilknyttet studien  “Kan tidlig intensiv støtte avhjelpe matematikkvansker?” som har som formål å undersøke effekten av intervensjonsprogrammet Telleferdigheter og relasjonelle ferdigheter i matematikk og å sørge for intensiv støtte for lavtpresterende elever i matematikk.

Du kan laste ned materialet her.

Les mer om prosjektet her.